ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส
อีเมล์saowaruj@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 503
เลขานุการปราณี ไชยพุฒ
สาขาวิจัยASEAN Trade and Investment Policy, Productivity and Innovation Policy
CV (Eng)Download
ผลงานค้นหา