โสภา โรจน์สุวีระเสถียร

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
อีเมล์sopa@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 309