ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส
อีเมล์srawooth@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 406
เลขานุการวิสาร์กร รามางกูร