ศุภสิน อิทธิพัทธ์วงศ์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์supasyn@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 510