ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
อีเมล์viroj@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 308
เลขานุการศิราภรณ์ ธุปเทียน
สาขาวิจัยการประเมินผล เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การศึกษา สื่อ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ผลงานค้นหา

Download (PDF, 256KB)

Download (PDF, 225KB)