วสัน เลียงธนะฤกษ์

ตำแหน่งผู้ช่วยด้านระบบคอมพิวเตอร์
อีเมล์wasan@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 517