วรพงษ์ สงวนจิตร

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์/ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการพนักงาน
อีเมลworapong@tdri.or.th
โทร02-718-5460 ต่อ 221
หัวข้อวิจัยTrade Policy, Information and technology