ยศ วัชระคุปต์

ตำแหน่งนักวิจัยอาวุโส
อีเมล์yos@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 426
สาขาวิจัยMacroeconomics
CV (Eng)Download
CV (Thai)ดาวน์โหลด