ป้ายคำ: กระทรวงศึกษาธิการ

teachers-02
thumb-education2

ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2016-03-31
thumb-education2
thumb-teacher-small-school

ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

ผู้เขียน: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2015-07-14
thumb-5
thumb-teacher-small-school
thumb-sword
thumb-9
thumb-travel-3
thumb-13

กระทรวงศึกษาธิการ : ปัญหาและการปฏิรูป

ผู้เขียน: ลิขิต ธีรเวคิน
ตีพิมพ์: 1990