ป้ายคำ: กัมพล ปั้นตะกั่ว

thumb-china
thumb-tdri-report-122
thumb-tdri-report-121

ถอดบทเรียนโอกาสทุจริตและความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ด

ผู้เขียน: สมเกียรติ เรืองจันทร์ (สรุปเบื้องต้น)
ตีพิมพ์: 2016-10
thumb-china
thumb-factsheet-42
thumb-red-tape
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
thumb-12

การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, ชมพูนุช นันทจิต, ดนพ อรุณคง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2014-08
thumb-tdri-channel-4
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >