ป้ายคำ: การศึกษา

thumb-6
thumb-tdri-report-education
TMB
167-thumb
TMB165_VocationalSchool

คิดยกกำลังสอง: อาชีวะ…รีแบรนดิ้งอย่างไรให้ได้ผล?

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-09-05
TMB165_VocationalSchool
thumb-education2

ข้อคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2016-03-31
thumb-archeewa-2

มองลึกคุณภาพอาชีวะฯ ไทยสู่ทางแก้ไขตรงจุด (จบ)

ผู้เขียน: ณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-08-25
thumb-archeewa

มองลึกคุณภาพอาชีวะฯ ไทยสู่ทางแก้ไขตรงจุด (1)

ผู้เขียน: ณัฐสิฎ รักษ์เกียรติวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-08-11
Thumb

คิดยกกำลังสอง: ปฏิรูปการศึกษาแบบสหรัฐ คิดแบบแฟรนไชส์…ขยายโรงเรียนดีๆ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และคณะ
ตีพิมพ์: 2016-07-11