ป้ายคำ: ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

thumb-14

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, และคณะ
ตีพิมพ์: 2009-09
thumb-19

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ผู้เขียน: ณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ภูชิทย์ สฤษดิชัยนันทา, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อารียา มนัสบุญเพิ่มผล, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช
ตีพิมพ์: 2010-01