ป้ายคำ: ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต

thumb-tdri-report

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ผู้เขียน: วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-13

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต
ตีพิมพ์: 2014-12