ป้ายคำ: ณิชมน ทองพัฒน์

thumb-car
thumb-9
thumb-pickup-truck
thumb-songkran
thumb-19

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฎก
ตีพิมพ์: 2014-11
h121-thumb

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฏก
ตีพิมพ์: 2014-06
report tdri-dec

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ : ผลกระทบ การประกันภัย และ การชดเชยเยียวยา

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, สุเมธ องกิตติกุล, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฎก
ตีพิมพ์: 2013-12
new publication-public car accident-thumb

อุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ: ผลกระทบ การประกันภัย และการชดเชยเยียวยา

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, อัมมาร สยามวาลา, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, วรานันต์ ตันติเวทย์, ณิชมน ทองพัฒน์, ปุญญภพ ตันติปิฏก, ชุติมา ทองชมภู
ตีพิมพ์: 2013-04