ป้ายคำ: นิพนธ์ พัวพงศกร

thumb-6
thumb-6
thumb-6
thumb-12

การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, ชมพูนุช นันทจิต, ดนพ อรุณคง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2014-08
thumb-11

ประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2013
thumb-6