ป้ายคำ: นิพนธ์ พัวพงศกร

thumb-9
thumb-6
thumb-9
thumb-16

โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส: การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, ปริญญา ทองยิ้ม, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง
ตีพิมพ์: 2012-12
thumb-6
thumb-24
thumb-6