ป้ายคำ: นิพนธ์ พัวพงศกร

thumb-6
cover-tdri report-thumb

การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อลดความขัดแย้งทางการเมือง

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
ตีพิมพ์: 2014-12
thumb-6
thumb-6
thumb-6
thumb-6
thumb-6
thumb-10
thumb-6