ป้ายคำ: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

teachers-02
thumb-education-japan
thumb-6
thumb-6
thumb-2
thumb-education2
thumb-7
thumb-teacher-small-school

ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก แก้ไขอย่างไรดี

ผู้เขียน: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2015-07-14
thumb-teacher-new

สร้าง “คนเก่ง” ให้เป็น “ครูสอนดี”

ผู้เขียน: ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2015-04-24
thumb-teacher-small-school