ป้ายคำ: สปสช.

thumb-6
thumb-6
thumb-cripple
thumb-news
thumb-hospital-2
thumb-6
thumb-hospital
thumb-6
Thumb_JustHealth

การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร, ศิวาพร ฟองทอง, พัชรี บำรุงธรรม, ยศ วัชระคุปต์, รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์, ชยดล ล้อมทอง, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-08
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >