ป้ายคำ: เกษตรกร

Thumb
thumb-6
thumb-6
thumb-rice
thumb-9
thumb-9
thumb-11

การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2013
thumb-tdri-channel-4
thumb-6
thumb-6
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >