ป้ายคำ: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

thumb-19

การศึกษาประโยชน์ของการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน แต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank)

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมชัย จิตสุชน, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตอารี, นิภา ศรีอนันต์, ยศ วัชระคุปต์, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2017-01
thumb-4.0
thumb-6
thumb-9
thumb-6
thumb-6
thumb-7
thumb-trading
thumb-6
thumb-7