ป้ายคำ: เศรษฐกิจโลก

thumb-6
thumb-11

การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย

ผู้เขียน: คณิศ แสงสุพรรณ
ตีพิมพ์: 1996-05
thumb-11

เศรษฐกิจโลกยุคใหม่กับการปรับตัวของไทย

ผู้เขียน: ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
ตีพิมพ์: 2009-10