ป้ายคำ: AEC

thumb-178
thumb-6
Thumb_177_Asean_
thumb-plugging

Plugging the public information gap on the AEC

ตีพิมพ์: 2015-12-09
thumb-9
thumb-economic-zone
thumb-tdri-channel-2
thumb-6
thumb-11

โครงการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย (ระยะที่ 5)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, สุนทร ตันมันทอง
ตีพิมพ์: 2014-10