news-report

จับกระแสทีดีอาร์ไอ

thumb-5

ทีดีอาร์ไอ...รายงาน

ทีดีอาร์ไอ สะท้อนมุมมองกรณีถอยคำสั่ง ‘ห้ามนั่งท้ายกระบะ’ เสนอปรับแนวคิดความปลอดภัยทางถนน

สนค. กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ เสนอ “ยุทธศาสตร์ชาติการค้า” และ “ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ” ผ่าทางตันให้ไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า

เวทีวิชาการ 4.0 ทีดีอาร์ไอ เสนอ ‘ปฏิรูปรัฐ ปฏิวัติข้อมูล’ แก้โจทย์ยากของประเทศ

สกว. ผนึก ทีดีอาร์ไอ จัดออกแบบ ‘บอร์ดเกมต้านโกง’ สะท้อนมุมมองคอร์รัปชั่น

ผ่านมา 17 ปี ทำไมข้อเสนอต้านคอร์รัปชันยังทันสมัยอยู่: ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

EF ในไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าทางตันปัญหาด้วยธุรกิจนวัตกรรมทางสังคม

กระบวนการทางราชการดีขึ้นหรือแย่ลง? …ชวนภาคธุรกิจตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น

เน้นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทางออกจัดการน้ำ ทีดีอาร์ไอแนะทางอื่นแก้ปัญหาระยะยาว

สคช. ปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า มุ่งเชื่อมโลกการศึกษากับอาชีพสู่ Thailand 4.0

ทีดีอาร์ไอ ชี้เป้ารัฐบาลปรับนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ยุคใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

thumb-6

ข่าวสารทีดีอาร์ไอ

ดร.เดือนเด่น วิเคราะห์ ‘จุดอ่อน-จุดแข็ง’ ปฏิบัติการปราบโกงประเทศไทย

ดร.วิโรจน์ ชี้ระยะยาวรพ.รัฐไม่ควรมีหนี้สินล้นพ้นตัว มองงบสปสช.เพิ่มช้ามาตลอด

แก้เกษตรต้องสร้างความแม่นยำ ‘ผลพยากรณ์’

‘ดร.สมเกียรติ’ TDRI ชำแหละ ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ถึงฮับดิจิทัล

กรณีศึกษา ‘พลังของข้อมูล’ ฟื้นเศรษฐกิจ-ต้านคอร์รัปชัน

ชำแหละนโยบาย’ชาติการค้า’ อุปสรรค’กฎระเบียบ-บุคลากร’

จี้ปฏิวัติระบบข้อมูลประเทศ สร้าง ‘คลังข้อมูล’ รับไทยแลนด์ 4.0

ปลดล็อก ประกันสังคม อุ้มแรงงานนอกระบบให้ได้สิทธิเท่าเทียม

เมืองที่ดีต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

รับมือนโยบาย “อเมริกามาก่อน” ภาคธุรกิจต้องมีแผนสำรอง รัฐช่วยหาตลาดทดแทน

คอลัมน์ 'วาระทีดีอาร์ไอ' ใน กรุงเทพธุรกิจ

เร่งแก้ปัญหาเพื่อลดความเร็ว บนท้องถนนอย่างเป็นระบบ

ปรับแนวคิดมาตรการ 7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์

อัพเกรด ‘สมาคมการค้า’ เพิ่มความแกร่งไทยในเวทีโลก

‘คนติดคุกซ้ำ’ ปัญหาที่เริ่มรุนแรง และ อาจเรื้อรัง

‘พลังงานทดแทน’ ดันให้เดินหน้า หรือดึงให้ถอยหลัง

ข้อเสนอกำกับดูแลสื่อที่ดี กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ

การศึกษาเปลี่ยน ‘สิทธิ’ ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น ‘หน้าที่’

บทเรียน ‘อุบัติเหตุรถตู้’ กับสิ่งควรทำ ‘อันดับแรก’

สร้าง ‘แบรนด์แห่งชาติ’ กลยุทธ์ทางการค้าที่ไทยต้องไปต่อ

การเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีน (2)