news-report

จับกระแสทีดีอาร์ไอ

thumb-5

ทีดีอาร์ไอ...รายงาน

สกว. ผนึก ทีดีอาร์ไอ จัดออกแบบ ‘บอร์ดเกมต้านโกง’ สะท้อนมุมมองคอร์รัปชั่นสไตล์ Gen y – z

ผ่านมา 17 ปี ทำไมข้อเสนอต้านคอร์รัปชันยังทันสมัยอยู่: ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

EF ในไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าทางตันปัญหาด้วยธุรกิจนวัตกรรมทางสังคม

กระบวนการทางราชการดีขึ้นหรือแย่ลง? …ชวนภาคธุรกิจตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น

เน้นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทางออกจัดการน้ำ ทีดีอาร์ไอแนะทางอื่นแก้ปัญหาระยะยาว

สคช. ปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า มุ่งเชื่อมโลกการศึกษากับอาชีพสู่ Thailand 4.0

ทีดีอาร์ไอ ชี้เป้ารัฐบาลปรับนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ยุคใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TDRI เสนอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว รับมือสังคมสูงวัย

แสดงความเห็น ต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ เพื่อความเข้มแข็งทางการค้า

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการแสดงความเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’

thumb-6

ข่าวสารทีดีอาร์ไอ

รวมพลคนใจดี นักลงทุนทางสังคม

การค้าชายแดน-ผ่านแดน ไทย ลาว จีน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ไม่น่าคุ้มระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

ปฏิรูปการศึกษาไทยแล้วไปไหน? กับ ‘สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์’

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ จี้ ทบทวนมติไฟเขียว ‘ระเบิดแก่งโขง’

‘ดร.นิพนธ์’ แนะตั้งบอร์ดเกษตรแห่งชาติ คุมทิศทางวิจัย เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร

ความท้าทาย ‘เศรษฐกิจจีน’ ปี 60

ดร.วิโรจน์ มองแนวโน้ม ‘สวัสดิการสุขภาพ ปี 60’ และความเห็นต่อ ‘ระบบสังคมสงเคราะห์’

แนะรัฐเร่งยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’ หนุนเอกชนลงทุนอาเซียน

เบื้องหลังราคาข้าวตกต่ำ สู่ทางออกที่ควรจะเป็น

‘แจกเงิน’ ไม่ช่วยพ้นวังวนยากจน แนะออกนโยบายระยะยาวแก้ปัญหา