news-report

จับกระแสทีดีอาร์ไอ

thumb-5

ทีดีอาร์ไอ...รายงาน

สนค. กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ เสนอ “ยุทธศาสตร์ชาติการค้า” และ “ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ” ผ่าทางตันให้ไทยไปสู่การเป็นชาติการค้า

เวทีวิชาการ 4.0 ทีดีอาร์ไอ เสนอ ‘ปฏิรูปรัฐ ปฏิวัติข้อมูล’ แก้โจทย์ยากของประเทศ

สกว. ผนึก ทีดีอาร์ไอ จัดออกแบบ ‘บอร์ดเกมต้านโกง’ สะท้อนมุมมองคอร์รัปชั่น

ผ่านมา 17 ปี ทำไมข้อเสนอต้านคอร์รัปชันยังทันสมัยอยู่: ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

EF ในไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่าทางตันปัญหาด้วยธุรกิจนวัตกรรมทางสังคม

กระบวนการทางราชการดีขึ้นหรือแย่ลง? …ชวนภาคธุรกิจตอบแบบสอบถามแสดงความเห็น

เน้นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทางออกจัดการน้ำ ทีดีอาร์ไอแนะทางอื่นแก้ปัญหาระยะยาว

สคช. ปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า มุ่งเชื่อมโลกการศึกษากับอาชีพสู่ Thailand 4.0

ทีดีอาร์ไอ ชี้เป้ารัฐบาลปรับนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ยุคใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TDRI เสนอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว รับมือสังคมสูงวัย

thumb-6

ข่าวสารทีดีอาร์ไอ

กรณีศึกษา ‘พลังของข้อมูล’ ฟื้นเศรษฐกิจ-ต้านคอร์รัปชัน

ปลดล็อก ประกันสังคม อุ้มแรงงานนอกระบบให้ได้สิทธิเท่าเทียม

เมืองที่ดีต้องพัฒนาระบบขนส่งมวลชน

รับมือนโยบาย “อเมริกามาก่อน” ภาคธุรกิจต้องมีแผนสำรอง รัฐช่วยหาตลาดทดแทน

สององค์กรวิจัยแนะรัฐบาลใช้สูตรปราบคอร์รัปชันสากล

‘องค์กรตัวกลาง’ เชื่อมระบบนิเวศ ‘การลงทุนเพื่อสังคม’

รวมพลคนใจดี นักลงทุนทางสังคม

การค้าชายแดน-ผ่านแดน ไทย ลาว จีน มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ไม่น่าคุ้มระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

ปฏิรูปการศึกษาไทยแล้วไปไหน? กับ ‘สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์’

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ จี้ ทบทวนมติไฟเขียว ‘ระเบิดแก่งโขง’

คอลัมน์ 'วาระทีดีอาร์ไอ' ใน กรุงเทพธุรกิจ

อัพเกรด ‘สมาคมการค้า’ เพิ่มความแกร่งไทยในเวทีโลก

‘คนติดคุกซ้ำ’ ปัญหาที่เริ่มรุนแรง และ อาจเรื้อรัง

‘พลังงานทดแทน’ ดันให้เดินหน้า หรือดึงให้ถอยหลัง

ข้อเสนอกำกับดูแลสื่อที่ดี กับ ร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองสื่อฯ

การศึกษาเปลี่ยน ‘สิทธิ’ ดูแลสิ่งแวดล้อมเป็น ‘หน้าที่’

บทเรียน ‘อุบัติเหตุรถตู้’ กับสิ่งควรทำ ‘อันดับแรก’

สร้าง ‘แบรนด์แห่งชาติ’ กลยุทธ์ทางการค้าที่ไทยต้องไปต่อ

การเปลี่ยนแปลงในตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีน (2)

การเปลี่ยนแปลงในตลาด สินค้าเกษตรและอาหารของจีน (1)

‘ผลิตภาพแรงงาน’ ปัจจัยกำหนดรายได้ที่ยั่งยืน