news-report

นักวิจัยทีดีอาร์ไอ ระบุควรทบทวนซื้อเรือดำน้ำ

ตีพิมพ์2017-04-27

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่โรงแรมดิ เอ็มเมอรัล ในงานเสวนา “ติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) หรือ ACT

นายมานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า มีข้อกังขาของสังคมเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ตัวนายกรัฐมนตรี เช่น เรื่องอุทยานราชภักดิ์ การเดินทางดูงานที่ฮาวาย รวมถึงการไม่ให้ข้อมูลพยายามปิดเป็นความลับในโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ ทำให้ถูกวิจารณ์ว่าเปิดเผยทุกเรื่องยกเว้นคนใกล้ตัว เป็นเรื่องระบบพวกพ้องอำนาจนิยม การแก้ไขปัญหาระยะยาว ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา มีการออกกฎหมายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา แต่เหตุการณ์ทุจริตเล่นพวกพ้อง ไม่เล่นงานพวกตัวเอง ทุกคนเห็นเหมือนกัน อยากให้จับตามองการวางโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงการต่อต้านคอร์รัปชั่นของประเทศ

ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำหยวนคลาส เอส 26 ที จากจีน แบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) จำนวน 1 ลำ วงเงิน 13,500 ล้านบาทว่า รัฐบาลควรจะทบทวนและแสดงให้เห็นว่ามีความจำเป็นในการจัดซื้ออย่างไร ทำไมเลือกซื้อกับจีน ควรเปิดเผยรายละเอียดและตอบคำถามต่อสังคมให้ได้ ส่วนเหตุผลเป็นความมั่นคงของประเทศนั้นที่ผ่านมาใช้กันมาก แต่หากจะใช้ทั้งหมดกับทุกเรื่องคงไม่ใช่ อย่างเรื่องนี้น่าจะเปิดเผยข้อมูลได้บางส่วน เพราะในต่างประเทศ งบประมาณกระทรวงกลาโหมก็เป็นเรื่องลับอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ลับทั้งหมดและไม่ถึงกับไม่ตรวจสอบเลย มีคณะกรรมการของรัฐสภาตั้งคำถามว่าโครงการที่จัดซื้อมีความคุ้มค่าหรือไม่อย่างไร ผลประโยชน์เป็นอย่างไร การตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้างไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรือดำน้ำ แต่ต้องมองไปถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างว่ารอบคอบรัดกุมหรือไม่

เพราะที่ผ่านมาเจอปัญหากระบวนการไม่รัดกุม มีหลายโครงการผ่าน ครม. แล้วไปขอเงินจากสำนักงบประมาณ ก็ไม่ได้จัดลำดับความสำคัญว่าโครงการไหนควรได้ก่อนหลัง ใครขอมาก็จัดงบฯให้ทุกคนเฉลี่ยกันไป เป็นวิธีการที่ไม่มีประสิทธิผล ควรจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเฉพาะขึ้นมาคล้ายกับของสหรัฐอเมริกา เข้ามาพิจารณาและวิเคราะห์การใช้งบประมาณโครงการของรัฐบาลว่ามีความคุ้มค่าอย่างไร แล้วจัดลำดับความสำคัญในการใช้งบประมาณออกมา

นายธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า เรื่องจัดซื้อเรือดำน้ำเป็นการสะท้อนระบบจัดซื้อจัดจ้างที่ควรจะเปิดเผยข้อมูลที่จำเป็นได้บางส่วน เข้าใจในเรื่องความลับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ แต่ข้อมูลบางอย่างก็ควรจะเปิดเผยเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

นายณัชพล ประดิษฐเพชรา นักวิจัยทีดีอาร์ไอ กล่าวถึงสถานการณ์และทิศทางคอร์รัปชั่นไทยว่า ในสายตาคนไทยสถานการณ์ทุจริตคอร์รัปชั่นรุนแรงน้อยลงแต่ยังไม่ได้ดีมาก มีความตื่นตัวต่อปัญหาคอร์รัปชั่นมากขึ้น ความทนทานต่อการคอร์รัปชั่นลดลง แต่ประชาชนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในกลไกต่อต้านคอร์รัปชั่นต่างๆ มากนัก


หมายเหตุเผยแพร่ครั้งแรกใน มติชน เมื่อ 27 เมษายน 2560 ในชื่อ นักวิชาการชี้ควรทบทวนซื้อเรือดำน้ำ