banner-seminar

การจัดการน้ำ/Water management

กิจกรรม/Activities

มัลติมีเดีย

สวท.: การรับมือสภาวะสุดโต่งทางสภาพภูมิอากาศของไทย

พลิกโฉมการบริหารจัดการน้ำของไทย

FM 100.5: สัมมนาวิกฤติน้ำท่วม น้ำแล้ง

FM 101.5: ทีดีอาร์ไอชี้ว่ามาตรการรับมือภัยแล้งของภาครัฐยังมีปัญหา ผู้ใช้น้ำยังไม่มีส่วนร่วมในการจัดการ