ติดต่อเรา

ติดต่อทีดีอาร์ไอ

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

02-718-5460 หรือ 0-2718-5683-8

02-718-5461–2

สอบถามข้อมูลทั่วไป (แผนกประชาสัมพันธ์)

operator@tdri.uatcenter.com

สอบถามข้อมูลสมัครงาน/ฝึกงาน

hr@tdri.uatcenter.com

ติดต่อ-เสนอโครงการวิจัย

patcharee@tdri.uatcenter.com

ติดต่องานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ

kmteam@tdri.uatcenter.com