ติดต่อเรา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

565 ซ.รามคำแหง 39(เทพลีลา) ถ.รามคำแหง
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์: 02-718-5460 หรือ 0-2718-5683-8

โทรสาร: 02-718-5461–2

สอบถามข้อมูลทั่วไป
(แผนกประชาสัมพันธ์)
operator@tdri.uatcenter.com
สอบถามข้อมูลสมัครงาน/ฝึกงาน
hr@tdri.uatcenter.com
ติดต่อ-เสนอโครงการวิจัย patcharee@tdri.uatcenter.com
ติดต่องานจัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ kmteam@tdri.uatcenter.com