การสัมมนาวิชาการประจำปี 2528 เรื่อง “ก้าวต่อไปของการพัฒนา”

วันที่1985

1. ก้าวต่อไปของการพัฒนา เล่มที่ 1 Icon_PDF
โดย อาณัติ อาภาภิรม, อัมมาร สยามวาลา, เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, สมศักดิ์ แต้มบุญเลิศชัย, อัจนา วัฒนานุกิจ, สถาพร ชินะจิตร

2. ก้าวต่อไปของการพัฒนา เล่มที่ 2 Icon_PDF