การสัมมนาวิชาการประจำปี 2532 เรื่อง “Thailand in the International Economic Community”

วันที่1989

1. The Outlook for the Thai Economy Icon_PDF

2. Thailand in the International Economic Community Icon_PDF
By Narongchai Akrasanee

3. Thailand: Prospects and Perils in the Global EconomyIcon_PDF
By David Dapice, Frank Flatters

4. The Management Systems of the World Economy and the Response of Thailand’s External SectorIcon_PDF
By Suthiphand Chirathivat, Chumphorn Pachusanond, Tanasak Wahawisan

5. Thai Agriculture in the World EconomyIcon_PDF
By Ammar Siamwalla, Suthad Setboonsarng, Direk Patmasiriwat

6. Trade in Manufactured Goods and Mineral ProductsIcon_PDF

7. Trade in ServicesIcon_PDF
By Thammanun Pongsrikul, Somchai Ratanakomut

8. Direct Foreign Investment and Capital Flow Icon_PDF
By Jeerasak Pongpisanupichit, Wisarn Pupphavesa, Somjai Phagaphasvivat, Pipat Pitayaachariyakul, Duangmanee Vongpradhip

9. The Impact of the External Sector on the Thai Economy and Its DeterminantsIcon_PDF
By Atchana Wattananukit, Teerana Bhongmakapat