การสัมมนาวิชาการประจำปี 2534 เรื่อง “Educational Options for the Future of Thailand”

วันที่1991

1. Educational Options for the Future of Thailand: Synthesis Report Icon_PDF
By Charles N. Myers, Chalongphob Sussangkarn, Orapin Sopchokchai, Jere R. Behrman, Ryan Schneider, Akin Rabibhadana, Suchada Pattrachokchoui, Supang Chantavanich, Chinnapat Bhumirat, Pensri Arunrungrueng, Phitsanes Jessadachatr, Kanjanee Jiratatprasot, Supaporn Kohengkul, Chan Tantithamthavorn, Suganya Hutaserani, Suriya Wattanalee, Mingsarn Kaosa-ard, Chatri Sripaipan, Peter Brimble, Kitti Limskul, Thaneit Khantigaroon, W. Craig Riddell, Nipon Poapongsakorn, Somchob Chaiyawet

2. Educational Options for the Future of Thailand: Volume 1 Icon_PDF
By Charles N. Myers, Chalongphob Sussangkarn, Orapin Sopchokchai, Jere R. Behrman, Ryan Schneider, Akin Rabibhadana, Suchada Pattrachokchoui, Supang Chantavanich, Chinnapat Bhumirat, Pensri Arunrungrueng, Phitsanes Jessadachatr, Kanjanee Jiratatprasot, Supaporn Kohengkul, Chan Tantithamthavorn, Suganya Hutaserani, Suriya Wattanalee

3. Educational Options for the Future of Thailand: Volume 2 Icon_PDF
By Mingsarn Kaosa-ard, Chatri Sripaipan, Peter Brimble, Kitti Limskul, Thaneit Khantigaroon, W. Craig Riddell, Nipon Poapongsakorn, Somchob Chaiyawet

4. Educational Options for the Future of Thailand: A Synthesis Icon_PDF
By Charles N. Myers, Chalongphob Sussangkarn