การสัมมนาวิชาการประจำปี 2541 เรื่อง “จากวิกฤติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่1998

กลุ่มที่ 1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจมหภาค Icon_PDF

กลุ่มที่ 2 การฟื้นฟูสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่แข่งขันได้และยั่งยืน Icon_PDF

กลุ่มที่ 3 การฟื้นฟูสังคม-เศรษฐกิจไทย  Icon_PDF

กลุ่มที่ 4 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  Icon_PDF