2. (รวมทุกการนำเสนอ) จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร – แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ