tdri logo
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด
17 กันยายน 2012

เนื้อหา บทคัดย่อ

นักวิจัย

ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ที่ปรึกษา นโยบายทรัพยากรธรรมชาติและการลดก๊าซเรือนกระจก และ นโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด