แนวทางการขยายโครงการประกันสังคมไปสู่แรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

ปี2011-06
ผู้เขียนวิโรจน์ ณ ระนอง, อัญชนา ณ ระนอง