สินเชื่อในชนบทไทยและการแปลงสินทรัพย์ (ที่ดิน) เป็นทุน

ปี2003-11
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์