ระบบการบริหารและการเงินเพื่อสร้างความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ปี2012-02
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, แบ๊งค์ งานอรุณโชติ