ข้อสังเกตต่อร่างความตกลง JTEPA

ปี2006-10
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ธราธร รัตนนฤมิตศร, กิรติพงศ์ แนวมาลี, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล