การจัดตั้งทีวีสาธารณะในประเทศไทย

ปี2007-06
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, แอลสิทธิ์ เวอร์การา