ความยากจนคืออะไร และวัดได้อย่างไร

ปี2002-05
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน