คนจน คนรวย กับโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค

ปี2003-06
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา