องค์การการค้าโลก : สมาคมคนรวยจริงหรือ ?

ปี2006-10
ผู้เขียนวีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์, องค์การการค้าโลก, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์