สตรีในสามทศวรรษของเศรษฐกิจไทย

ปี2007-11
ผู้เขียนทิพวัลย์ แก้วมีศรี, มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด