องค์กรทางการเงินระดับจุลภาคในต่างประเทศและการเปรียบเทียบกับองค์กรทางการเงินระดับจุลภาคของไทย

ปี2008-04
ผู้เขียนปกรณ์ วิชยานนท์