ธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลของ Non-bank ในประเทศไทย

ปี2009-03
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ธิดา อินทรโชติ, ปกรณ์ วิชยานนท์, ยศ วัชระคุปต์