แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน: เสรีนิยม ประชานิยม หรือรัฐสวัสดิการ

ปี2009-08
ผู้เขียนสมชัย จิตสุชน, อัมมาร สยามวาลา