แนวทางใหม่ในการแทรกแซงราคาข้าว

ปี2009-10
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา