แนวทางการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ปี2010-02
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปกรณ์ วิชยานนท์, ยศ วัชระคุปต์