ต้นทุนการประกอบการ: รถโดยสารประจำทาง VS รถบรรทุกในประเทศไทย

ปี2010-07
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง