tdri logo
พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542: ข้อจำกัดและการปฏิรูป
11 กันยายน 2012
พระราชบัญญัติว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542: ข้อจำกัดและการปฏิรูป

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยเรื่องโครงการการปฏิรูปกฎหมายเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในเศรษฐกิจไทย ของ ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ ฝ่ายการวิจัยแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เสนอต่อมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2554

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด