มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวเพื่อป้องกันการทุจริต: การแสวงหาค่าตอบแทนส่วนเกินและเศรษฐศาสตร์การเมืองของโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ตีพิมพ์2011-10
ผู้เขียนนิพนธ์ พัวพงศกร, จิตรกร จารุพงษ์

Download