แถลงข่าว กลับไปสู่การจำนำข้าวเปลือก กับ อัมมาร สยามวาลา และ นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่2011-09-04
รายการแถลงข่าว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

http//www.youtube.com/watch?v=6KxKHxIRsmU&feature=player_embedded